anketix_Logo_kutu.jpg
ogretmen_mm.png
Bu anket size, okulunuz ortamı hakkındaki düşüncelerinizi açıklama fırsatı verecektir ve görüşleriniz okulunuz ortamı hakkında ayrıntılı bir durum tesbiti sağlayacaktır.
Bu anket formunun kimin tarafından doldurulduğunun tespit edilmesi söz konusu değildir.
Sadece sonuçlar paylaşılacak ve hiç bir özel bilginiz paylaşılmayacaktır.
 
Anketix.com
0 216 308 44 43
 
1.
Sorular
 Çok Zayıf Zayıf Orta Güçlü Çok Güçlü
Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkanı tanımaktadır.
Okul içerisinde üstlerimle sağlıklı iletişim kurabiliyorum
Okulda diğer öğretmenler ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum
Okulda diğer personel ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum.
Yaptığım işle ilgili yeterli düzeyde yetki sahibiyim.
Öğretmene yönelik hizmetlerde fırsat eşitliği sağlanmaktadır.
Okulda çalıştığım işle ilgi alınacak kararlarda görüşüm alınmaktadır.
Okulda dile getirdiğim öneriler/şikayetler dikkate alınmaktadır.
Okulda üstlerim liderlik davranışları sergilemektedir
Okulda yapılan olumlu işler takdir edilir.
Bireysel performans değerlendirilmesi adil, tarafsız ve objektif olarak yapılmaktadır.
Her türlü ödüllendirme ve terfilerde bireysel performans değerlendirme sonuçları esas alınmaktadır.
Okulun değerlerini biliyor ve paylaşıyorum
Okulun misyonunu biliyor ve paylaşıyorum
Okulun vizyonunu biliyor ve paylaşıyorum
Okulun temel politikasını ve önemli stratejilerini biliyor ve paylaşıyorum
Öğretmenlere yönelik düzenli hizmet içi eğitim faaliyetleri yapılır ve tüm öğretmenlerin bu faaliyetlere katılımına imkan tanınır
Okulun yönetiminden genel olarak memnunum
Öğretmenlere sağlanan sosyal tesis ve hizmetler yeterlidir.
Okulda sağlık hizmetlerine yönelik işlemlere gereken özen gösterilerek yapılmaktadır. (sevk, rapor, fatura vb.)
Okulda güvenlik hizmetleri yeterlidir.
Öğretmenlere ödenen ücret yeterlidir.
Öğretmen olarak bize sağlanan diğer maddi ve maddi olmayan olanaklar yeterlidir.
Okul, çağın gerektirdiği değişme ve gelişmeleri takip edebilmekte ve bu gelişmeleri okula taşıyabilmektedir.
Okulda öğretmene sağlanan çalışma ortamı yeterlidir.
Okul doğal kaynakları korumakta ve doğal çevrenin korunması için gayret göstermektedir.
Okul yerel ve genel toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapmaktadır.
Okulun fiziki görüntüsü yeterlidir.