SBUst

Çalışan Memnuniyet Anketi

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen kurumumuzun bundan sonraki çalışmalarında yol gösterici olması açısından aşağıda yer alan soruların sizler tarafından yanıtlanması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda göstermiş olduğunuz ilgi ve yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.            

Başhekim

1.

Lütfen aşağıdaki ifadelere ilişkin görüşünüzü en iyi yansıtan cevabı daire içerisine alarak işaretleyiniz.  Örnek:   (1)

 EVETBİRAZ / BAZENHAYIR
1-Aldığım eğitime uygun bir bölümde çalışıyorum.
2-Çalışma ortamım ve çalışma koşullarım ile ilgili yapılacak düzenlemelerde görüşüme başvurulur.
3-Çalışma mekânım rahat çalışabileceğim biçimde düzenlenmiştir.
4-Çalıştığım bölümde kendimi güvende hissediyorum.
5-Çalıştığım bölümde çalışan güvenliğine ilişkin koruyucu tedbirler alınmaktadır.
6-Yönetim tarafından çalışanları ödüllendirme (teşekkür yazıları, ek ödeme ilave puanı, vb.) mekanizmaları işletilmektedir.
7-Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği konusunda düzeltici ve önleyici faaliyetler yapmaktadır.
8-Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıklar için ilgili personel ile birlikte çözümler üretmekte ve gerekli önlemleri almaktadır.
9-Yöneticilere sorunlarımı iletme imkânı bulurum.
10-Yönetim “Hizmet Kalite Standartları (HKS)” konusunda tüm çalışanları bilgilendirir.
11-Çalıştığım bölümün işleyişi konusunda önerilerim dikkate alınır.
12-Çalıştığım kurumdan ayrılmayı hiç düşünmem.
2.
Lütfen sizin için uygun olan kutucuğu işaretleyiniz (x).
 EVETHAYIR
Son 6 ay içinde fiziksel bir saldırıya uğramadım.
Son 6 ay içinde bir hizmet içi eğitime katıldım.
Çalıştığım bölüm ile ilgili olmak üzere, son 6 ay içinde hasta ve çalışan güvenliği (hasta kayıt ve kimlik bilgilerinin kayıt altında olması, hastaya doğru tedavi uygulanması, enfeksiyonları önleme, mahremiyet, vb.) konularında eğitim aldım.
Hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında eğitim aldım.
3.
Cinsiyetiniz?
4.
Medeni Durumunuz       
5.
Mesleğiniz
Meslek:
6.
Bu kurumdaki toplam çalışma süreniz
7.
Varsa görüş, önerileriniz...
Görüş ve Öneriler :
 Anketix_alt