anketix_Logo_kutu.jpg
hp
Katılımcıların eğitim v ilgili görüşlerini alarak genel bir değerlendirme yapmak ve gelecekte yapılacak eğitimleri gerekli düzeltmeleri yapmak amacıyla uygluanmaktadır.
 
Puanlama  Çok iyi 5    iyi 4  orta 3  kötü 2  çok kötü 1
1.
Katılımcı Bilgileri
Ad - Soyad
Email
Şirket
Adres
Şehir
2.
Eğitim Ortamı
 Çok KötüKötüOrtaİyiÇok İyi
1. Eğitim aldığınız mekan uygun mu?
2. Sınıf aydınlık mı?
3. Havalandırma iyi miydi?
4. Ders araları yeterli mi?
5. Sınıf mevcudu uygun mu?
6. İkramlardan memnun kaldınız mı?
3.
Sunum Materyali
 Çok KötüKötüOrtaİyiÇok İyi
7. Tepegöz,bilgisayar gibi altyapı imkanları yeterli mi?
8. Kitapçıklar içerik olarak yeterli mi?
9. Broşür, resim, tablo, sunum gibi görsel materyaller iyi mi?
4.
Sunum
 Çok KötüKötüOrtaİyiÇok İyi
10. Sunum içeriği sizce uygun mu?
11. Sunum konuları iyi kurgulanmış mı?
12. Sunum süresi yeterli mi?
13. Konuların işleniş biçimini beğendiniz mi?
14. Eğitmenler sizce iyi mi?
15. Katılımcı profili sizce nasıldı?
5.

16.   Eğitim sonrasında, işinizde uygulayabileceğiniz servis ve ürünlerden 3 tanesini yazınız.

Ürün / Servis 1
Ürün / Servis 2
Ürün / Servis 3
6.

17.   Eğitim sırasında ortaya çıkan bilgi ve uygulama eksikliklerinizden 3 tanesini yazınız.

Eksiklik 1
Eksiklik 2
Eksiklik 3
7.

18.   Sunumla ilgili diğer görüş ve önerilerinizi belirtiniz.

Öneriler